Toksyczne powietrze przyczyną śmierci milionów

Toksyczne powietrze Delhi obniża przeciętną długość życia mieszkańców Indii o 6,3 lat.

Czy mamy powody do obaw? Z badań wynika, że ponad 90% populacji naszej planety oddycha zanieczyszczonym powietrzem, co w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Co roku około 1,3 mln ludzi ginie w wypadkach drogowych. W 2016 roku 157 tys. osób zginęło w konfliktach zbrojnych. Ale te liczby bledną w porównaniu z 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Taką liczbę podaje najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization — WHO). Według dr Marii Neira zanieczyszczenie powietrza stanowi w dzisiejszych czasach „największe środowiskowe zagrożenie zdrowia”.

Problem ten dotyczy głównie krajów ubogich — 90% zgonów odnotowano w krajach o średnim i niskim dochodzie.

14 z 15 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie znajduje się w Indiach, gdzie noszone są maski ochronne. Z kolei w Mongolii można wypić „koktajle tlenowe” dla ochrony przed spalinami.

Poza smogiem raport podkreśla toksyczność zanieczyszczeń powstałych na skutek przygotowywania posiłków z wykorzystaniem drewna i węgla. 3 bln ludzi nadal tak gotuje, co powoduje ok. 3,8 mln zgonów rocznie.

Toksyczne powietrze samo w sobie nie prowadzi do śmierci, ale zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich chorób, takich jak zapalenie płuc, choroby serca czy rak. Pomimo że w zamożnych krajach ryzyko zachorowania jest niższe, zanieczyszczenie powietrza pozostaje problemem globalnym.

Ponad 40 miast w UK przekracza normy zanieczyszczenia powietrza dopuszczalne przez WHO, przyczyniając się do około 40 tys. zgonów rocznie. Naukowcy znaleźli nawet związek pomiędzy poziomem zanieczyszczenia a wzrostem przestępczości.

Mimo to obserwujemy postęp. W ostatnich dekadach poziom zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Brytanii znacznie się obniżył, a po gęstym smogu nad Londynem z epoki wiktoriańskiej nie ma śladu. Również w wielu miastach w USA jakość powietrza uległa poprawie.

Niektórzy snują wizje miast wolnych od zanieczyszczeń. Architekt Stefano Boeri planuje stworzenie miasta-lasu, zbudowanego z wieżowców pokrytych roślinnością, która czyściłaby powietrze.

Jednak zanim to nastąpi, prostsze inicjatywy, takie jak ograniczenie ruchu drogowego czy promowanie samochodów o niskiej emisji spalin, mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Czy powinniśmy się przejmować zanieczyszczeniem powietrza?

Na wstrzymanym oddechu

Niektórzy twierdzą, że nie. Na pewno należy robić więcej tam, gdzie stanowi ono poważny problem. W wielu miastach dzięki technologii i postępowej polityce poziom zanieczyszczenia spada. Raport WHO dowodzi, że politycy i naukowcy traktują to poważnie — zostawmy to w ich rękach.

Inni uważają, że nie można stać bezczynnie. Nawet w zamożnych krajach zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie zdrowia a długoterminowe plany nie przynoszą efektów. Co więcej, technologia nie poradzi sobie z gwałtownie rosnącą populacją miast. Musimy działać natychmiast.

Co O Tym Myślisz

  1. Czy uważasz, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem?
  2. Czy za 50 lat zaobserwujemy poprawę czy pogorszenie tego problemu?

Zadania

  1. Highlight all of the numbers and their abbreviations in the text, then write down their word equivalents, e.g. 150 tys. — sto pięćdziesiąt tysięcy.
  2. In groups come up with three ideas to improve the quality of air in your area. Present your ideas to the rest of the class and vote for the best one.

Co Mówią Inni

„Nawet rządy najbardziej wpływowych krajów świata nie poradzą sobie z zanieczyszczeniem same. Ich sukces zależy od obywateli.”

Chai Jing

Co myślisz?

Pytania I Odpowiedzi

Co wiemy?
WHO bada stopień zanieczyszczenia ponad 4 tys. miast w 108 krajach mierząc zagęszczenie cząsteczek PM10 i PM2,5. Są one znacznie mniejsze od średnicy ludzkiego włosa i mogą przenikać do systemu krwionośnego i płuc, powodując poważne problemu zdrowotne.
Czego nie wiemy?
Nie znamy dokładnej liczby przedwczesnych zgonów na skutek zanieczyszczenia powietrza — nie jest ono zapisywane jako oficjalna przyczyna śmierci na certyfikatach zgonu. Liczba 7 mln podawana przez WHO nie precyzuje wieku ofiar ani też na ile „przedwczesna” była ich śmierć. Odzwierciedla ona oszacowany stopień zagrożenia zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza, a nie konkretne fakty.

Słownictwo

Wypadkach drogowych
SING NOM “wypadek drogowy” — road accident.
Konfliktach zbrojnych
SING NOM “konflikt zbrojny” — armed conflict.
Przedwczesnych
SING NOM “przedwczesny” — premature.
Ubogich
SING NOM “ubogi” — poor.
Dochodzie
NOM “dochód” — income.
Spalinami
PL NOM “spaliny” — car fumes.
Toksyczność
Toxicity.
Węgla
NOM “węgiel” — coal.
Rak
Cancer.
Zamożnych
SING NOM “zamożny” — wealthy.
Przekracza
INF “przekraczać” — exceed.
Przestępczości
NOM “przestępczość” — crime.
Postęp
Progress.
Ruchu drogowego
NOM “ruch drogowy” — road traffic.
Niskiej emisji
NOM “niska emisja” — low emission.