Nacjonalizm a patriotyzm: starcie liderów

Starcie: Trump i Macron pospierali się również o wydatki na obronę.

Czy nacjonalizm jest złem? Emmanuel Macron zaatakował zadeklarowanego nacjonalistę Donalda Trumpa, nazywając ideologię „zdradą patriotyzmu”.

Na obchodach rocznicy zakończenia I Wojny Światowej w Paryżu, prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegał przed powrotem „starych demonów” nacjonalizmu, które rozpętały wojnę.

„Patriotyzm jest przeciwieństwem nacjonalizmu,” oświadczył Macron pod Łukiem Triumfalnym. „Nacjonalizm jest zdradą patriotyzmu. Mówiąc, ‘nasz interes jest najważniejszy, inni nas nie obchodzą’ niszczymy to, co w narodzie najważniejsze: […] wartości moralne.”

Słowa te skierował do prezydenta USA Donalda Trumpa, który zaledwie kilka tygodni temu wyznał zgromadzonym na wiecu „Jestem nacjonalistą.”

Podczas gdy Macron przyjął postawę centrystycznego zwolennika globalizmu, Trump obrał stanowisko „America jest najważniejsza”.

Czy Macron miał rację, mówiąc, że nacjonalizm jest „przeciwieństwem patriotyzmu”? Słownik Google definiuje nacjonalizm jako „uczucia, wartości bądź działania patriotyczne.” Patriotyzm jest często uznawany za synonim nacjonalizmu.

Do połowy XIX w słowa te były używane zamiennie w odniesieniu do umiłowania kraju ojczystego. Obecnie, według słownika Merriam Webster definicja ta obejmuje również „wywyższanie jednego narodu ponad inne”.

Podobne rozróżnienie pojawiło się w eseju George’a Orwell’a pt. „Uwagi o nacjonalizmie”. Patriota jest oddany określonym wartościom, ale „nie zamierza narzucać ich innym”, podczas gdy nacjonalizm charakteryzuje potrzeba dominacji.

Orwell podzielał obawy Macrona, że nacjonalizm może narazić na szwank moralność, wprowadzając naród w stan „poza dobrem i złem oraz nieuznawanie żadnej innej powinności poza pilnowaniem własnych interesów.”

Nacjonalizm w wersji amoralnej i opresyjnej osiągnął apogeum pod postacią nazizmu.

Po wojnach światowych nastąpił rozwój demokracji a globalny wolny rynek zatarł granice pomiędzy narodami.

Obecnie na całym świecie obserwujemy odrodzenie nacjonalizmu, od Włoch po Brazylię. Są opinie, że poczucie dumy z przynależności do wspólnoty jest ostoją dla tych, którzy pozostali na marginesie globalizacji.

Czy nacjonalizm jest złem?

Za królową i za naród

Niektórzy twierdzą, że to destrukcyjna siła. Nie da się zignorować związków pomiędzy nacjonalizmem a bigoterią, zarówno w historii nazizmu jak i wśród dzisiejszych ruchów nacjonalistycznych. Nacjonalizm zagraża wartościom moralnym, czyni swoich wyznawców ślepymi na wady własnego narodu i prowadzi do ksenofobii. Macron ma rację.

Inni uważają, że potrzeba odczuwania dumy narodowej jest zupełnie naturalna. Uczucia te mogą zostać przekute na pozytywny rodzaj nacjonalizmu - uznanie dla osiągnięć własnego narodu bez atakowania innych. Jak pokazuje wzrost popularności skrajnej prawicy, ignorowanie nacjonalizmu jest niebezpieczne, bo pozwala na złe ukierunkowanie i eksploatację potrzeby dumy z własnej tożsamości.

Co O Tym Myślisz

  1. Czy nacjonalizm i patriotyzm to przeciwieństwa?
  2. Czy nacjonalizm może być czymś pozytywnym?

Zadania

  1. Working in pairs, try to find all the words in this article that have negative connotations (e.g. “betrayal”). How many did you find? Compare your findings with the rest of the class.
  2. Based on the links under Become An Expert try to list (in Polish) the reasons why nationalism is growing more popular in Poland.

Co Mówią Inni

„Nacjonalizm to choroba wieku dziecięcego. To odra ludzkości.”

Albert Einstein

Co myślisz?

Pytania I Odpowiedzi

Co wiemy?
Podczas uroczystości w Paryżu, prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował nacjonalizm, mówiąc, że jest “zdradą patriotyzmu”. Słowa te zostały odebrane jako bezpośredni atak na prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył ostatnio, że jest nacjonalistą.
Czego nie wiemy?
Czy nacjonalizm i patriotyzm powinny być traktowane jako przeciwieństwa. Pomimo tego, że słowa te mają wspólne korzenie, a brytyjski komentator polityczny Steve Hilton uważa, że według słownika są one synonimami, inne słowniki wskazują na dodatkowe konotacje związane z narzucaniem innym przekonania, że dany naród jest najlepszy na świecie.

Słownictwo

Obchodach
NOM “obchody” — celebration.
Rocznicy
NOM “rocznica” — anniversary.
I Wojny Światowej
NOM “Pierwsza Wojna Światowa” — First World War.
Przeciwieństwem
NOM “przeciwieństwo” — the opposite.
Zdradą
NOM “zdrada” — betrayal.
Wartości moralne
Moral values.
Zwolennika
NOM “zwolennik” — enthusiast.
Zamiennie
Interchangeably.
Umiłowania
NOM “umiłowanie” — love.
Wywyższanie
Exalting.
Rozróżnienie
Distinction.
Narazić na szwank
To compromise.
Apogeum
Here: nadir.
Odrodzenie
Revival.
Ostoją
NOM “ostoja” — anchor.
Bigoterią
NOM “bigoteria” — bigotry.
Skrajnej prawicy
NOM “skrajna prawica” — far-right.