Młodzi Anglicy nie są dumni z Anglii

Duma narodowa: Ankieta została przeprowadzona w 19 najbardziej rozwiniętych krajach świata.

Wyniki sondażu „Czy jesteś dumny ze swojego kraju?” wykazały znaczny spadek patriotyzmu wśród młodzieży. Jedna osoba na 10 „wstydzi się” swojego pochodzenia. Czy duma narodowa to coś złego?

Wyniki sondażu ujawniły kryzys tożsamości Anglików zaledwie na tydzień przed nadejściem fali patriotyzmu związanej z Mundialem.

Według ankiety YouGov przeprowadzonej dla BBC, w której wzięło udział 20081 uczestników, młodzi Anglicy są rzadziej dumni ze swojego pochodzenia w porównaniu ze starszym pokoleniem. 72% osób powyżej 65 roku życia jest dumnych ze swojego kraju, ale już jedynie 45% osób pomiędzy 18-24 rokiem życia czuje to samo.

Jeden na 10 młodych Anglików „wstydzi się” swojego pochodzenia.

Powyższy podział jest uwarunkowany geograficznie i pokoleniowo. 90% mieszkańców Anglii centralnej zdecydowanie czuje się Anglikami. W niektórych dzielnicach Londynu ta liczba jest ponad 3 razy niższa. To również podział polityczny: najczęściej swoją angielskość deklarują zwolennicy Brexitu i konserwatyści.

Najbardziej wyraźny jest rozdźwięk pomiędzy angielskością i brytyjskością. Według sondażu, tożsamość brytyjska jest silnie odczuwana przez wszystkie pokolenia.

Skąd w takim razie kryzys angielskości?

Anglia to dziwny kraj. Nie ma parlamentu, a święto narodowe Anglików nie jest dniem wolnym od pracy. Zdecentralizowana polityka, przez ostatnie 20 lat skupiona na innych obszarach UK, wywołała u wielu Anglików poczucie rozżalenia.

Istnieją również obawy, że patriotyzm prowadzi do nacjonalizmu. Angielska flaga bywa ostatnio kojarzona ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami, takimi jak Angielska Liga Obrony.

Anglia nie doświadczyła tylu walk o niepodległość co inne kraje, w których patriotyzm jest bardziej powszechny. Stany Zjednoczone powstały w wyniku wojny, a jednoczy je wspólna konstytucja.

Kraje Europy Wschodniej, w których patriotyzm jest silniejszy niż w Europie Zachodniej, mają za sobą długą, tragiczną historię najazdów i przemocy, która doprowadziła do przyjęcia przez nie postawy obronnej. W międzyczasie Anglicy przez wieki żyli w relatywnym spokoju.

W historii Anglii były też niechlubne elementy, jak niewolnictwo i imperializm. To ze względu na nie wielu Anglikom duma narodowa przychodzi z trudem.

Czy narodowość powinna być powodem do dumy?

Problem angielskości

Oczywiście, że tak, uważają niektórzy. Narodowość definiuje nasz charakter. Każdy naród miał w swojej historii niechlubne momenty, ale powinniśmy być wdzięczni za to, co zawdzięczamy swojej ojczyźnie. Patriotyzm jednoczy naród. Bez dumy narodowej żaden kraj nie przetrwa.

Patriotyzm prowadzi do konfliktów, twierdzą inni. Duma narodowa uniemożliwia obiektywny osąd historii i napędza zbędną rywalizację. Poza tym, pełna agresji przeszłość Anglii skłania do pokory, nie dumy. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie powinniśmy skupić się na tym, co nas łączy, a nie na granicach, które nas dzielą.

Co O Tym Myślisz

  1. Czy jesteś dumny/a ze swojego kraju?
  2. Jaka jest różnica pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem?

Zadania

  1. Translate the names of the countries from the illustration above into Polish.
  2. In Polish, list the potential reasons why the people of each country might be more or less patriotic.

Co Mówią Inni

„Nacjonalizm to choroba wieku dziecięcego. To odra ludzkości.”

Albert Einstein

Co myślisz?

Pytania I Odpowiedzi

Co wiemy?
Wyniki sondażu pokazały istnienie różnicy w rozumieniu angielskości i brytyjskości. Angielskość jest postrzegana jako tradycjonalizm, konserwatyzm i elitaryzm, podczas gdy brytyjskość jest kojarzona z liberalizmem i otwartością. Starsi ludzie częściej identyfikują się z Anglią niż młodzież. W większości krajów Europy Zachodniej obserwujemy osłabienie patriotyzmu, a w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie — wzmocnienie uczuć patriotycznych.
Czego nie wiemy?
Spośród krajów Zjednoczonego Królestwa za Brexitem głosowali głównie Anglicy (i większość Walijczyków). Jak Brexit wpłynie na poczucie angielskości? Jeżeli Szkocja, Walia lub Irlandia Północna kiedykolwiek zdecydują się odłączyć od Anglii, może to spowodować wzrost poczucia tożsamości narodowej Anglików.

Słownictwo

Tożsamości
NOM “tożsamość” — identity.
Mundialem
NOM “Mundial” — World Cup.
Pokoleniem
NOM “pokolenie” — generation.
Wstydzi się
INF — “wstydzić się” — to be ashamed.
Dniem wolnym od pracy
NOM “dzień wolny od pracy” — public holiday.
Zdecentralizowana
Devolved.
Rozżalenia
NOM rozżalenie” — resentment.
Skrajnie prawicowymi ugrupowaniami
NOM “ugrupowania skrajnie prawicowe” — far-right groups.
Angielska Liga Obrony.
English Defence League.
Niepodległość
Independence.
Najazdów
NOM “najazd” — invasion.
Niechlubne
Controversial, not to be proud of.
Niewolnictwo
Slavery.
Rywalizację
NOM “rywalizacja” — rivalry.
Pokory
NOM “pokora” — humility.